PROGRAM STYPENDIALNY
IM. STANISŁAWA GRABSKIEGO

dla Polaków ze Wschodu
w roku akademickim 2019/2020 - XI edycja

.

PROGRAM STYPENDIALNY
IM. STANISŁAWA GRABSKIEGO
rok akademicki 2019/2020 - XI edycja

 

Fundacja Wileńszczyzna już od 11 lat wspiera studentów polskiego pochodzenia, którzy przyjechali na studia do Polski z krajów byłego ZSRR. Przez ten czas przyznaliśmy przeszło 1000 stypendiów. Dzięki dofinansowaniu nasi stypendyści mogli nie tylko skończyć studia, ale również wziąć udział w dziesiątkach konferencji, szkoleń, kursów i praktyk z zakresu ekonomii. Inicjatywa skierowana jest do osób polskiego pochodzenia wywodzących się z krajów byłego ZSRR. Wsparciem mogą być objęci studenci kierunków ekonomicznych na polskich uczelniach.

 

Nasi stypendyści kształcili się na 20 polskich uczelniach i pochodzili z Białorusi, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Uzbekistanu.

 

FUNDACJA WILEŃSZCZYZNA

 

Fundacja Wileńszczyzna jest organizacją pozarządową prowadzoną przez osoby od lat zaangażowane w działania na rzecz zbliżania Polski i Litwy - absolwentów polskich szkół na Wileńszczyźnie, obecnie studentów i absolwentów polskich uczelni. Fundacja została ustanowiona 6 lutego 2007 roku, a jej fundatorami zostali Piotr Jankowski i Mirosław Ciunowicz.


Zasadniczym celem działa Fundacji jest wspieranie młodzieży polskiego pochodzenia, która mieszka w krajach byłego ZSRR albo studiuje w Polsce. Staramy się nie tylko udzielać pomocy materialnej i niematerialnej takim młodym ludziom, ale również wspierać organizacje polonijne, które prowadzą działalność naukową, oświatową czy kulturalną. Ale przede wszystkim pracujemy na rzecz tworzenia przyjaznego klimatu dla Polski i pogłębienia więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami w krajach, w których mieszkają Polacy.

Zadania te realizujemy przez:

  • organizowanie i finansowanie zbiórek i imprez publicznych,
  • prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i badawczej,
  • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi,
  • tworzenie, prowadzenie i finansowanie placówek o charakterze szkoleniowo-wypoczynkowym, zwanymi Domami Polskimi,
  • ochronę praw mniejszości polskiej.

Wspieramy również rozwój polskiej oświaty i kultury poza granicami kraju. By zrealizować ten cel, angażujemy się w szkolne wymiany uczniów, organizację olimpiad i konkursów, prowadzenie warsztatów, kursów dla dzieci i młodzieży oraz praktyk pedagogicznych dla nauczycieli. Dbamy również o organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych związanych z celami Fundacji, ale także finansujemy zakup lektur i podręczników szkolnych oraz występy artystów ze środowisk polonijnych.

Załącznik: Statut Fundacji Wileńszczyzna

 

PARTNERZY PROGRAMU Program Stypendialny im. Stanisława Grabskiego był realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej w latach 2009-2019.

Projekt był współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

Projekt był współfinansowany przez Kancelarię Senatu RP w ramach sprawowania przez Senat RP opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r., 2018 r. i 2019 r.

Dziękujemy naszym Partnerom, którzy są z nami i wspólnie z nami wzmacniają odbudowę inteligencji polskiej w krajach byłego ZSRR.

 

 

POMAGAMY ROZWINĄĆ SKRZYDŁA 

 

Andrii Gladii, doktorant na uniwersytecie w Poznaniu, ukończył stosunki międzynarodowe ze specjalizacją ze światowej gospodarki, pochodzi z Ukrainy.

Co zmieniło stypendium naukowo-socjalne od Fundacji Wileńszczyzny w moim życiu? Więcej niż myślicie. Tuż po studiach miałem iść do pracy, ale kiedy zacząłem korzystać z tego wsparcia, dotarło do mnie, że mogę zająć się pracą naukową i zostałem na doktoracie. Dla kogoś, kto tak jak ja fascynuje się gospodarkami narodów świata, to jak wygrana na loterii. Chociaż prawdopodobieństwo otrzymania stypendium jest znacznie, znacznie większe. Spróbujcie, ja też na początku nie wierzyłem, a się udało.

 

PRZYGOTOWUJEMY DO PRACY

PO STUDIACH

 

Aleksandr Slobodianyk, studiował zarządzanie na uniwersytecie w Lublinie, pochodzi z Ukrainy.

To, jak ważne są szkolenia, uzmysłowiłem sobie, kiedy zacząłem szukać praktyk i staży.
Próbowałem dostać się w kilka miejsc, ale nie miałem szczęścia. Chociaż nie - to nie chodzi o szczęście. Nie mogłem pochwalić się żadnym szkoleniem z języka angielskiego. Postanowiłem to zmienić i  znalazłem biznesowy kurs angielskiego, który trwa cały miesiąc. Złożyłem dokumenty do Fundacji Wileńszczyzna i dostałem stypendium szkoleniowe na te zajęcia. Wyjechałem na cały miesiąc do Warszawy i wróciłem z bardzo ważnym papierem. Próbujcie, walczcie o te pieniądze. Warto!

 

ZOSTAŃ NASZYM STYPENDYSTĄ 


obejrzyj spot informacyjny o Programie, kliknij SPOT