Program stypendialny

im. Stanisława Grabskiego


dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego, skierowany jest do osób polskiego pochodzenia wywodzących się z krajów byłego ZSRR studiujących kierunki ekonomiczne m.in. ekonomia, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe gospodarcze.
Szukasz stypendium na rok akademicki 2014/2015?

NAPISZ DO NAS!
Strona główna


 

Stypendium naukowo-socjalne

cel: umożliwienie młodym Polakom ze Wschodu studiowania kierunków ekonomicznych na polskich uczelniach na terenie RP lub w ich filiach w krajach byłego ZSRR

do 2 000 zł miesięcznie, gdy studiujesz w Polsce

400 zł miesięcznie, gdy studiujesz na Litwie


 

Możesz ubiegać się o nie, jeżeli:

  • pochodzisz z krajów byłego ZSRR,
  • masz polskie pochodzenie,
  • jesteś studentem studiów ekonomicznych na polskiej uczelni,
  • spełniasz inne warunki wymienione w Regulaminie Programu. 

Stypendium szkoleniowe

cel: umożliwienie zdobycia przez młodych Polaków ze Wschodu dodatkowych kwalifikacji przydatnych w życiu naukowym lub zawodowym

maksymalnie 2 000 zł w roku akademickim

 

Możesz ubiegać się o nie, jeżeli:

  • pochodzisz z krajów byłego ZSRR,
  • masz polskie pochodzenie,
  • jesteś studentem studiów ekonomicznych na polskiej uczelni,
  • spełniasz inne warunki wymienione w Regulaminie Programu.